ZOU INTERMARINE CO LTD

Xin Xing Road

Zhong Han

Lao Shan District

Qingdao

266000

China

ZOU INTERMARINE CO LTD

Da Lu Zhong, Chaohu, Hefei, Anhui, China